Handreiking Encryptiebeleid (PKI) BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp en GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update – maart 2019