Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023/2024

In deze tweejaarlijkse publicatie zet de IBD uiteen welke dreigingen ze ziet, hoe de gemeentesecretaris de weerbaarheid kan verhogen en welke uitdagingen hij of zij daarbij tegenkomt.