Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2019/2020

Dit dreigingsbeeld heeft als doel gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s voor de eigen organisatie.