Diepgaande Risicoanalyse Methode Gemeenten (Excel)

  • Versie 2.0 Aangepast naar aanleiding van de BIO (april 2019)
  • Versie 2.1 Aangepast naar aanleiding van BBN3 anders waarderen (maart 2020)

Zie ook de Handreiking Diepgaande Risicoanalyse Gemeenten