Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS

De Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS is een vertaalslag en specifieke invulling van de relevante beheersdoelen en beheersmaatregelen uit de BIR RWS en de NCSC Checklist beveiliging ICS/SCADA systemen voor de beveiliging van objecten.