Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

VNG Realisatie heeft criteria ontwikkeld om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Hiermee beoogt VNG Realisatie gemeenten concrete handvatten te bieden om een goede omgang met persoonsgegevens in de gehele organisatie te waarborgen. Dit borgingsproduct is een ‘levend’ document: voortschrijdend inzicht, ontwikkelingen, jurisprudentie, relevante wetsartikelen, nieuwe producten en literatuur zullen aan het product worden toegevoegd. Op deze manier blijft het document actueel en kunnen wij uw organisatie op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming.

Alle opgestelde criteria zijn ook geëxporteerd naar een Excelbestand. Gemeenten kunnen op deze manier zelf actief invullen welke criteria al zijn geïmplementeerd, welke gedeeltelijk zijn geïmplementeerd of welke nog aandacht vergen. Op het tweede tabblad ziet u de resultaten in een overzicht, die u kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de jaarrapportage.

  • versie 1.1, oktober 2019

Het AVG borgingsproduct is verder verfijnd aan de hand van feedback van gemeenten en interne analyses. Het borgingsproduct bevat criteria om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Hiermee beoogt beogen we gemeenten concrete handvatten te bieden om een goede omgang met persoonsgegevens in de gehele organisatie te waarborgen.

In deze nieuwe versie (1.1) zijn de volgende onderdelen toegevoegd of aangepast:

  • De bronnen per maatregel zijn verbeterd en aangevuld. Vaak is het een verwijzing naar een AVG artikel, maar ook AVG overwegingen en, waar nodig, andere wetten zijn opgenomen. De bronnen staan in het Excel-werkbestand.
  • Vergelijking gemaakt met controls uit andere privacy frameworks en aanpassingen gemaakt in zoverre het relevant is voor gemeenten. Hiermee bouwt het borgingsproduct voort op bestaande best practices en wordt het verder toegespitst op de gemeentelijke sector.
  • Tabbladen instructie, definities en geïmplementeerd toegevoegd in het Excel-werkbestand.
  • Kolommen toegevoegd in het Excel-werkbestand om een audit op (een onderdeel van) de AVG te ondersteunen.
  • (Spel)fouten eruit gehaald en visuele aanpassingen om het makkelijk navigeerbaar te maken.

Volwassenheidsniveau’s: gemeenten gezocht
In een volgende versie van het borgingsproduct worden volwassenheidsniveau’s toegevoegd. Per criterium is het dan mogelijk om te bepalen waar uw gemeente momenteel staat en wat het ambitieniveau is. Ook worden acties toegevoegd om te bepalen hoe een volgend volwassenheidsniveau kan worden bereikt. Met een overzichtelijk diagram kunt u per thema het huidige niveau en het ambitieniveau zien. Mocht u interesse hebben om mee te denken in deze uitwerking dan kunt u zich aanmelden via privacy@vng.nl.