Handreiking Contractmanagement BIO

  • versie 1.0.2: kleine tekstuele aanpassingen, links aangepast, verwijzingen naar andere BIG documenten aangepast of toegevoegd
  • versie 2.0: BIO Update – februari 2019