Business Continuity Management (BCM) agenderen binnen de organisatie

VDW-module 4: Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

Versie 1.0