Bijlage Criteria borging AVG / Bijlage borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

  • versie 1.11, oktober 2019

In deze nieuwe versie (1.11) zijn de volgende onderdelen toegevoegd of aangepast:

  • De bronnen per maatregel zijn verbeterd en aangevuld. Vaak is het een verwijzing naar een AVG artikel, maar ook AVG overwegingen en, waar nodig, andere wetten zijn opgenomen. De bronnen staan in het Excel-werkbestand.
  • Vergelijking gemaakt met controls uit andere privacy frameworks en aanpassingen gemaakt in zoverre het relevant is voor gemeenten. Hiermee bouwt het borgingsproduct voort op bestaande best practices en wordt het verder toegespitst op de gemeentelijke sector.
  • Tabbladen instructie, definities en geïmplementeerd toegevoegd in het Excel-werkbestand.
  • Kolommen toegevoegd in het Excel-werkbestand om een audit op (een onderdeel van) de AVG te ondersteunen.
  • (Spel)fouten eruit gehaald en visuele aanpassingen om het makkelijk navigeerbaar te maken.
  • Formule aangepast in het tabblad Resultaat.

Bijlage bij borgingsproduct AVG