Baselinetoets

  • Versie 1.3: In lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Versie 1.3.1:¬†Enkele tekstuele verbeteringen op basis van opmerkingen van gemeenten, de berekening van beschikbaarheid was te streng, men kwam onterecht te snel op een Risicoanalyse uit in de spreadsheet.

NB. Op de (besloten) IBD-community is de bewerkbare versie en de bijbehorende spreadsheet van dit product te vinden.