Baselinetoets

Versie 1.3: In lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

NB. Op de (besloten) IBD-community is de bewerkbare versie en de bijbehorende spreadsheet van dit product te vinden.