Bewustwordingsmateriaal Wet politiegegevens

Het verwerken van politiegegevens is gebonden aan wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat de medewerkers die politiegegevens verwerken hiervan bewust zijn. Organisaties moeten periodiek aandacht besteden aan (de risico’s rondom) het verwerken van politiegegevens.

Hier vindt u ondersteunend materiaal voor dergelijke bewustwordingssessies.

Download het zipbestand voor de volgende bestanden

  • Definities verschillende soorten gegevens
  • Informatieblad archivering Wet politieggevens
  • Wet Politiegegevens – basispresentatie

Versie 1.0