Bewustwordingsmateriaal Wet politiegegevens

Het verwerken van politiegegevens is gebonden aan wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat de medewerkers die politiegegevens verwerken hiervan bewust zijn. Organisaties moeten periodiek aandacht besteden aan (de risico’s rondom) het verwerken van politiegegevens. Hier vindt u ondersteunend materiaal voor dergelijke bewustwordingssessies.

Versie 1.0