Handreiking Beleid logische toegangsbeveiliging BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 2.0:   BIO Update
  • versie 2.1:  verwijzingen aangepast – juli 2019