Handreiking Beleid logische toegangsbeveiliging BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.1: verwijzingen aangepast
  • versie 2.2: Bijlage 7 Voorbeeld in de praktijk, gemeente Meerstad toegevoegd. Tevens een aantal kleine updates doorgevoerd – september 2021