Bedrijfsimpactanalyse (BIA)

Deze bedrijfsimpactanalyse (BIA) is gebaseerd op de “Baselinetoets BBN BIO” van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

Deze BIA kan uitgevoerd worden om te onderzoeken wat de impact is op bedrijfsprocessen voor de bedrijfsvoering van de gemeente als van belang zijnde middelen niet of onvoldoende functioneren. Hierdoor krijgt de gemeente inzicht in de afhankelijkheid van deze middelen, hoe de gemeente zich kan voorbereiden om die impact zo klein mogelijk te houden en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Versie 1.0