Back-up Strategie

Back-up (sub)producten

Vanuit de expertgroep Back-up en restore zijn een aantal (sub)producten ontwikkeld die gemeenten helpen bij het opstellen van een back-up strategie en back-up plan. Daarnaast zijn producten ontwikkeld die kunnen worden gebruikt om het belang van back-up en het verschil met archivering binnen de gemeente uit te leggen.

Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO) zijn twee concepten waarvan iedereen die bij bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) betrokken is, heeft gehoord. In het document bepalen bedrijfscontinuïteitsvereisten worden deze termen in “gewone” taal uitgelegd. Deze bedrijfscontinuïteitsvereisten zijn ook het uitgangspunt bij het opstellen van een back-up strategie en back-up plan.

De back-up strategie is het startpunt voor back-up- en herstelactiviteiten. De basis hierbij vormen de bedrijfscontinuïteitsvereisten. Deze worden bepaald door het uitvoeren van een risicoanalyse (RA) en een bedrijfsimpactanalyse (BIA). Een goede back-up strategie stelt de gemeente in staat om te voldoen aan de door de organisatie gestelde bedrijfscontinuïteitsvereisten. Een concretisering van de back-up strategie is een back-up plan.

De komende periode zal de expertgroep zich bezighouden met het opstellen van aandachtspunten waarmee gemeenten rekening dienen te houden bij de back-up van Microsoft Office 365 en bij de selectie van back-up leveranciers. Ook zal de 3-2-1 back-up regel concreter worden uitgewerkt.

Op dit moment zijn het allemaal nog losse producten. Deze losse producten zullen uiteindelijk zoveel mogelijk samengevoegd worden, zodat de samenhang duidelijk is en er een logisch verhaal ontstaat.

VDW-module 4: Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

Versie 1.0