Handreiking Back-up en recovery gemeente BIO

Versie 1.0.1:   Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP, IT vervangen door ICT en contactgegevens IBD aangepast
Versie 1.1:       Update m.b.t. AVG en enkele kleine textuele wijzigingen
Versie 2.0:     BIO Update