Handreiking Back-up en recovery gemeente BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP, IT vervangen door ICT en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 1.1: update mbt AVG en enkele kleine tekstuele wijzigingen
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.1: verwijzingen aangepast – juli 2019
  • versie 2.2: update van technologie – dec 2020