AVG Klachtenprocedure

Deze procedure heeft als doel om te waarborgen dat de gemeente klachten met betrekking tot privacy behandelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

versie 1.0