AVG Borgingsproduct 3.0 Rapportage en Verbeterplan

Het Borgingsproduct genereert, nadat het volledig is ingevuld, een overzichtelijk dashboard met daarin per onderdeel een score. Op deze manier wordt in één oogopslag inzichtelijk op welke onderdelen van het Borgingsproduct de organisatie goed, of niet zo goed scoort.

Voor het geval de organisatie behoefte heeft aan een uitgebreidere rapportage, met daarin bijvoorbeeld een verbeterplan, is aan het Borgingsproduct een rapportagesjabloon toegevoegd. Zo’n rapportage kan gebruikt worden voor het opstellen van jaarplannen, het prioriteren van onderwerpen en het duidelijk krijgen wat daarvoor nodig is, qua tijdsinvestering en financiering.

Versie 1.0