AVG Borgingsproduct 3.0 Handreiking

Deze handreiking hoort bij het AVG Borgingsproduct versie 3.0. De handreiking licht de achtergrond waartegen Borgingsproduct versie 3.0 tot stand is gekomen toe en legt uit hoe gemeenten het kunnen gebruiken.

Versie 1.0