AVG Borgingsproduct 3.0 Documentatie

Om aan te tonen dat de organisatie voldoet aan de maatregelen uit het Borgingsproduct, raadt de IBD gemeentelijke organisaties aan om een overzichtelijke documentatieadministratie bij te houden. In dit product reiken we een template aan voor gemeentelijke organisaties om deze informatie te verzamelen en bij te houden.

Sommige organisaties maken mogelijk al gebruik van een privacymanagementsysteem (PMS) om deze informatie te beheren en te ontsluiten. Deze handreiking is bedoeld voor organisaties die hier nog geen gebruik van maken, maar de informatie rondom de borging van de AVG wel centraal wil beheren.

Voor het opslaan van stukken maken organisaties vaak gebruik van Document Management Systemen (DMS). Om te voorkomen dat op meerdere plekken dezelfde informatie wordt opgeslagen is het mogelijk een link te leggen tussen de hieronder beschreven structuur en het DMS.

Voor organisaties die al gebruik maken van een PMS is dit document een checklist om te bekijken of de informatie in het systeem volledig is.

Versie 1.0