AVG Borgingsproduct 2.0

1 mei 2023: omdat het voor sommige gemeenten die eerder al gebruik maakten van Borgingsproduct versie 2.0 handig kan zijn om die versie af en toe nog te raadplegen, blijven versie 2.0 en de handreiking daarvoor voorlopig ook beschikbaar. 

Klik hier voor de link naar de borgingsproducten 3.0

————————————————————————-

Vervangt voormalige product ‘ Bijlage Criteria borging AVG / Bijlage borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie’

Dit instrument geeft gemeenten handvatten om een goede omgang met persoonsgegevens binnen de gehele gemeente te waarborgen.

In deze nieuwe versie zijn de controls (1) geactualiseerd om nog meer aan te sluiten bij de gemeentelijke praktijk, (2) uitgebreid met relevante maatregelen uit de PbD-instrumenten en ISO27701 en (3) gekoppeld aan privacyvolwassenheidsniveaus. De volwassenheidsniveaus bieden gemeenten de mogelijkheid om (per thema en per afdeling) een ambitieniveau vast te stellen en te beoordelen hoe het ervoor staat met de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente.

Het borgingsdocument is bedoeld voor privacyfunctionarissen, de FG en de proceseigenaren. De gemeente kan met het borgingsproduct een ambitieniveau bepalen en laten vaststellen. De proceseigenaren kunnen, met ondersteuning van bijvoorbeeld de privacyofficer, het borgingsproduct gebruiken om periodiek te toetsen waar de gemeente staat. De FG kan met behulp van dit borgingsproduct (ongevraagd) adviseren. Het borgingsproduct is daarnaast ook relevant voor andere privacy- en informatiebeveiligingsfunctionarissen.

Er is ook een Handreiking AVG Borgingsproduct 2.0 beschikbaar.