Anti-malware beleid BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 1.1: van BIG naar BIO
  • versie 1.2: enkele tekstuele aanpassingen
  • versie 1.2.01: enkele tekstuele aanpassingen, waaronder DANE en wijzigingen in overheidsmaatregelen 16.1.2.7 en 16.1.3.1 (CVD) – februari 2020