Handreiking Afvoer ICT middelen BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update – februari 2019