Adviezen IBD ivm de gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart zijn in 334 gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt op deze dagen het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten gehouden. In de afgelopen periode is veel aandacht geweest voor de integriteit van verkiezingen, vooral ingegeven door mogelijke buitenlandse inmenging in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Dit leidde tot vragen over de beveiliging van de verkiezingen en het verkiezingsproces in Nederland. De IBD geeft gemeenten daarom in verband met de gemeenteraadsverkiezingen enkele adviezen in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).