Addendum Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten

Het betreft een addendum op het reeds bestaande ‘VNG Realisatie Convenant’. Dit VNG Realisatie Convenant bekrachtigt de samenwerking tussen de IBD, VNG, gemeenten, gebruikersverenigingen en leveranciers. Doel van dit IBD-addendum is het vastleggen van afspraken tussen leveranciers en de IBD teneinde de informatiebeveiliging van gemeenten te bevorderen.

  • versie november 2020