Handreiking Logging BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 2.0: BIO Update – maart 2019
  • Versie 2.2: maart 2023