Proclaimer

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) doet er alles aan om haar website actueel en correct te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via info@IBDgemeenten.nl. Binnen 1 werkdag krijgt u van ons een reactie hoe wij omgaan met uw melding.

Wanneer u per e-mail reageert, worden uw gegevens met uiterste discretie verwerkt en niet aan derden overgedragen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Dit geldt ook voor de foto’s.

Deze website kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de IBD. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, of goedkeuring door de IBD. De IBD is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomsten

In het voorjaar van 2018 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy binnen het gemeentelijk domein en in twee verschillende workshops gaan de deelnemers onder leiding van de IBD aan de slag met actuele onderwerpen. Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomsten. Er zijn al twee data bekend die u als SAVE-THE-DATE in uw agenda kunt noteren: - vrijdag 6 april bij de gemeente Venlo - woensdag 11 april bij de gemeente Zwolle. Overige locaties volgen nog alsmede de mogelijkheid om u voor de regiobijeenkomst aan te melden.