Privacyverklaring

De IBD verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor de community of voor deelname aan een van onze bijeenkomst. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Functie;
 • Naam van de organisatie;
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer;
 • Voorkeuren voor bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten / informatie.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • IBD verwerkt persoonsgegevens wanneer wij deze nodig hebben om contact met u op te nemen;
 • Aan de hand van uw e-mailadres controleren wij of u tot de doelgroep behoort.
 • Verzenden informatie
 • Telefonisch contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten

Bewaartermijn

De IBD zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Verzenden informatie / inschrijvingen regiobijeenkomsten: 2 jaar

Delen met derden

De IBD verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging

De IBD neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken.. Maak hiervoor een afspraak bij de IBD om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van uw gegevens in electronische vorm. Overige rechten die u hebt zijn het recht op overdraagbaarheid van u persoonsgegevens, ofwel dataportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Cookies

De IBD gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@IBDGemeenten.nl Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de IBD omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomsten

In het voorjaar van 2018 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy binnen het gemeentelijk domein en in twee verschillende workshops gaan de deelnemers onder leiding van de IBD aan de slag met actuele onderwerpen. Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomsten. Er zijn al twee data bekend die u als SAVE-THE-DATE in uw agenda kunt noteren: - vrijdag 6 april bij de gemeente Venlo - woensdag 11 april bij de gemeente Zwolle. Overige locaties volgen nog alsmede de mogelijkheid om u voor de regiobijeenkomst aan te melden.