Privacyverklaring

Bijgewerkt 16 maart 2021

De IBD verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor de community of voor deelname aan een van onze (virtuele) bijeenkomsten. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Functie;
 • Naam van de organisatie;
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer;
 • Voorkeuren voor bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten / informatie;
 • Inzending-ID;
 • Bericht-ID;
 • IP-adres.

Gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Om u aan te melden (online) bijeenkomsten, waaronder webinars, werkgroepen, (be)spreekuren en intervisies;
 • Om telefonisch of per mail contact met u op te nemen;
 • Aan de hand van uw e-mailadres controleren wij of u tot de doelgroep behoort;
 • Verzenden informatie;
 • Informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

De IBD zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Aanmeldingen voor (online) bijeenkomsten tot 1 maand na afloop van het event of zoveel langer als nodig voor het nazenden van informatie.

Delen met derden

De IBD verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging

De IBD neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Maak hiervoor een afspraak bij de IBD om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van uw gegevens in elektronische vorm. Overige rechten die u hebt zijn het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, ofwel dataportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Cookies

De IBD gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via [email protected]. De FG is te contacteren via [email protected]. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de IBD omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Coordinated Vulnerability Disclosure

Coordinated Vulnerability Disclosure

De IBD hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen en die van de gemeenten. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met de afspraken over Coordinated Vulnerability Disclosure en zal de IBD uw melding zo snel als mogelijk in samenwerking met de betreffende gemeente oppakken.

Lees meer