Over de IBD

De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De IBD  ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Doelen van de IBD

Doelgroep van de IBD

De doelgroep van de IBD-CERT bestaat uit:

  • Nederlandse gemeenten
  • ICT-samenwerkingsverbanden van gemeenten
  • Intergemeentelijke sociale diensten
  • Gemeentelijke belastingsamenwerkingen
  • VNG

Andere organisaties, zoals overige gemeentelijke samenwerkingsverbanden / gemeenschappelijke regelingen, mede-overheden, ondernemingen waarin de gemeente participeert en semi-overheden, kunnen gebruik maken van de generieke producten van de IBD maar hebben geen directe aansluiting op de CERT.

Governance IBD

De IBD is in 2013 opgericht door alle Nederlandse gemeenten en is ondergebracht bij VNG Realisatie. De IBD werkt voor alle Nederlandse gemeenten, hun ICT samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en gemeentelijke belastingsamenwerkingen. Lees hier meer over de Governance en de Adviesraad IBD.

Privacyverklaring

De IBD verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor de community of voor deelname aan een van onze bijeenkomst. Lees hier meer over hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt.

Werken bij de IBD

Soms door natuurlijk verloop, maar meestal door de toenemende aandacht voor informatiebeveiliging bij projecten en programma’s van gemeenten zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Lees hier meer over werken bij de IBD.

Overzicht van alle operationele kennisproducten (BIG OP)

Overzicht van alle operationele kennisproducten (BIG OP)

Op de pagina Operationele kennisproducten IBD (BIG OP) zijn in een overzicht de operationele kennisproducten per hoofdstuk (Tactische BIG) weergegeven.

Klik hier voor het overzicht