Over de IBD

De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De IBD  ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD draagt namens gemeenten bij aan de Baseline Informatiebeveiliging  Overheid (BIO) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Doelen van de IBD

Doelgroep van de IBD

De doelgroep van de IBD-CERT bestaat uit:

  • Nederlandse gemeenten
  • ICT-samenwerkingsverbanden van gemeenten
  • Intergemeentelijke sociale diensten
  • Gemeentelijke belastingsamenwerkingen
  • VNG

Andere organisaties, zoals overige gemeentelijke samenwerkingsverbanden / gemeenschappelijke regelingen, mede-overheden, ondernemingen waarin de gemeente participeert en semi-overheden, kunnen gebruik maken van de generieke producten van de IBD maar hebben geen directe aansluiting op de CERT.

Governance IBD

De IBD is in 2013 opgericht door alle Nederlandse gemeenten en is ondergebracht bij VNG Realisatie. De IBD werkt voor alle Nederlandse gemeenten, hun ICT samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en gemeentelijke belastingsamenwerkingen. Lees hier meer over de Governance en de Adviesraad IBD.

Privacyverklaring

De IBD verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor de community of voor deelname aan een van onze bijeenkomst. Lees hier meer over hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt.

Het IBD team

Bij de IBD werken verschillende mensen: incident-handlers op de CERT, informatiebeveiligingsadviseurs, privacyadviseurs, de woordvoerder, ondersteuners, de teamcoördinator en het hoofd van de IBD. Het team is hecht en de leden van het team vullen elkaar aan. Wat we delen is onze interesse in informatiebeveiliging, privacy en de betrokkenheid bij de doelgroep. Benieuwd naar het team, klik hier.

Werken bij de IBD

Soms door natuurlijk verloop, maar meestal door de toenemende aandacht voor informatiebeveiliging bij projecten en programma’s van gemeenten zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Lees hier meer over werken bij de IBD.

De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Vragen en opmerkingen van gemeenten helpen ons om de behoefte te bepalen. Goede ideeën kunt u sturen aan [email protected].

Contact met de IBD