Over de IBD

De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Doelen van de IBD

  • Integrale coördinatie (24*7), preventie en detectie op gemeentespecifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging inclusief woordvoering & communicatieadvies.
  • Integrale coördinatie (24*7), preventie en detectie op gemeentespecifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging inclusief woordvoering & communicatieadvies.
  • Het adviseren en ondersteunen van gemeenten op hun informatiebeveiligingsvraagstukken (gebaseerd op gemeenschappelijk normenkader BIG) – o.a. in collectieve projecten van gemeenten
  • Het verzorgen en faciliteren van kennisdeling tussen gemeenten, met leveranciers en andere overheden.

Doelgroep van de IBD

De doelgroep van de IBD-CERT bestaat uit:

  • Nederlandse gemeenten
  • ICT-samenwerkingsverbanden van gemeenten
  • Intergemeentelijke sociale diensten
  • Gemeentelijke belastingsamenwerkingen
  • VNG

Andere organisaties, zoals overige gemeentelijke samenwerkingsverbanden / gemeenschappelijke regelingen, mede-overheden, ondernemingen waarin de gemeente participeert en semi-overheden, kunnen gebruik maken van de generieke producten van de IBD maar hebben geen directe aansluiting op de CERT.