Zicht krijgen op de ethische kant van dataprojecten? Organiseer een DEDA workshop in uw organisatie

Veel gemeenten hebben al kennisgemaakt met DEDA via de Data Awareness Dag. Uit de reacties kwam vaak naar voren dat een verdiepingssessie rondom DEDA erg fijn zou zijn. Daarom is het nu mogelijk een DEDA workshop te organiseren voor uw gemeente.

Wat is DEDA?
DEDA is een model waarmee aan de hand van een aantal vragen onderwerpen als ethiek en data besproken worden. Een data-project is ethisch als er zicht is en akkoord is over de input, verwerking en output van de data. De Utrechtse Dataschool van de Universiteit van Utrecht heeft De Ethische Data Assistent oftewel DEDA ontwikkeld. Met het model betrek je alle benodigde disciplines en kan je in een vroeg stadium nadenken over de privacy- en ethiekaspecten van een dataproject. Op deze manier is het snel duidelijk of een dataproject mag, kan en gewild is.

De Workshops
De DEDA workshop is een train de trainer workshop. Functionarissen Gegevensbescherming, beleidsadviseurs en/of data-specialisten die interesse hebben in het organiseren van een DEDA workshop binnen hun gemeente kunnen hun interesse aangeven bij de Utrechtse Dataschool: https://dataschool.nl/deda/