Workshop Bedrijfscontinuïteit en de BIG voor 20 gemeentelijke CISO’s

Op woensdag 26 oktober verzorgde de IBD op verzoek van de CISO van de gemeente Arnhem een workshop ‘De BIG en BCM’. Deze workshop werd geopend door de manager van de afdeling informatie / tevens CIO. Zo’n 20 CISO’s uit alle windstreken met (bijna) allemaal meerdere gemeenten onder hun hoede waren aanwezig.

Bedrijfscontinuïteit

In de workshop bespraken we met de deelnemers het inrichten van een adequaat beheerproces van bedrijfscontinuïteit. Hiermee borgt de gemeente dat de gevolgen van een omvangrijke storing of ramp en het herstel daarvan acceptabel worden gemaakt. We bespreken met de deelnemers hoe de BIG helpt bij het opstellen van een BCM-plan. Ook behandelden we hoe voorkomen kan worden dat tijdens een calamiteit moet worden gebouwd op ad hoc maatregelen. Tot slot gingen we in op de noodzaak van oefenen, testen en actueel houden van de plannen.

Ook een workshop van de IBD op uw locatie?

De IBD heeft in de afgelopen jaren een groot aantal workshops ontwikkeld voor o.a. de regiobijeenkomsten. Op verzoek kan de IBD één van deze workshops geven op een bijeenkomst die door de gemeente zelf georganiseerd wordt.

Wilt u in uw gemeente één van deze workshops organiseren, en heeft u minimaal 10 deelnemers van verschillende gemeenten (of intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen)? Stuurt u dan een verzoek aan bijeenkomsten@IBDgemeenten.nl met daarin de datum van uw bijeenkomst, het aantal deelnemers en de deelnemende organisaties.

Regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomsten

In het voorjaar van 2018 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy binnen het gemeentelijk domein en in twee verschillende workshops gaan de deelnemers onder leiding van de IBD aan de slag met actuele onderwerpen. Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomsten. Er zijn al twee data bekend die u als SAVE-THE-DATE in uw agenda kunt noteren: - vrijdag 6 april bij de gemeente Venlo - woensdag 11 april bij de gemeente Zwolle. Overige locaties volgen nog alsmede de mogelijkheid om u voor de regiobijeenkomst aan te melden.

Gerelateerd