Webinar Gemeente Nijmegen en IBD: Hoe betrek je het management?

  • Hoe krijgen we het management mee bij het vergroten van de digitale weerbaarheid?
  • Hoe houd je het onderwerp levend?
  • Welke tips heeft de gemeente Nijmegen voor andere gemeenten? 

Gemeentespecifieke dreigingsanalyse
De CISO van de gemeente Nijmegen en de Concernmanager Publiekszaken, verantwoordelijk voor de meest kritische dienstverleningsprocessen binnen de Gemeente Nijmegen, vertellen hoe zij kwamen tot een gemeente- specifieke dreigingsanalyse. Een tipje van de sluier is dat de gemeente ‘afdelingsspecifieke scenario’s heeft gemaakt en zo het onderwerp IB en P dichtbij de praktijk van het management heeft gebracht.  

Hoe heeft de manager Publiekszaken dit ervaren? Hoe is de CISO te werk gegaan? Welke tips heeft zij voor andere CISO’s?  

Ondersteuning IBD
De Gemeente Nijmegen bereidde dit webinar voor samen met de IBD. De IBD zal tijdens het webinar aangeven hoe zij gemeenten ondersteunt bij het betrekken van het management op het vlak van informatiebeveiliging en privacy. 

Inschrijven
Het online webinar vindt plaats op donderdag 12 oktober 2023 van 15:00 tot 16:00 uur. Inschrijven kan hier.
Ook interessant voor ‘businessowners’! Het webinar maakt deel uit van het overheidsbreed cyberprogramma.