Wat kunnen HRM, CISO en PO voor elkaar betekenen?

De afdeling HRM, de CISO en de Privacy Officer hebben een gedeeld belang bij integere medewerkers. Integriteit komt tot uiting in veilig gedrag. In de nieuwe factsheet van de IBD wordt de relatie gelegd tussen de voorschriften met betrekking tot integriteit in de Ambtenarenwet, de BIO en de AVG. Er zijn vanuit wet- en regelgeving veel raakvlakken voor een gezamenlijke aanpak, waardoor de afdeling HRM, de CISO en de Privacy Officer elkaar kunnen versterken bij het bevorderen van de integriteit van medewerkers.

Download hier de Factsheet Integriteit – Wat kunnen HRM, CISO en PO voor elkaar betekenen?