Voorzitter VNG wijst burgemeesters op maatregelen ransomware

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, onderstreept in een brief de urgentie van informatiebeveiliging. In een brief aan alle burgemeesters wijst hij op maatregelen in verband met de toegenomen risico’s rondom ransomware. De VNG/IBD adviseert in dit kader de navolgende maatregelen met de hoogste prioriteit in te voeren en bij te houden.

  1. Houd hard- en software up-to-date: installeer ten minste de meest recente beveiligingsupdates en zorg ervoor dat manieren om deze software van buiten te benaderen tot een minimum zijn beperkt.
  2. Gebruik meerfactorauthenticatie (2FA/MFA) waar dat kan en neem extra maatregelen als dat noodzakelijk is.
  3. Hanteer een strikte netwerksegmentatie. Verdeel uw netwerk in meerdere zones die apart beveiligd zijn. Zo kunt u de gevolgen van een aanval beperken.
  4. Zorg voor robuuste backups en toets regelmatig het terugzetten van deze backups.
  5. Test en oefen uw ICT-crisisplan(nen) Wees voorbereid op een incident en zorg dat u uw (interne en externe) crisisorganisatie direct bijeen kunt roepen in het geval van een incident.

Lees de brief aan de burgemeesters op VNG.nl

Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2021/2022

Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2021/2022

De IBD publiceerde op donderdag 24 september het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2021/2022. Met dit dreigingsbeeld wil de IBD gemeenten weerbaarder maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s, de belangrijkste bedreigingen te duiden, handelingsperspectief te bieden en dit waar mogelijk toe te lichten met actuele voorbeelden. In het dreigingsbeeld 2021/2022 gaat de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) specifiek in op de risico’s voor de ambtelijke organisatie, het bestuur, de politiek, de inwoners en de ondernemers.

Download het dreigingsbeeld 2021/2022

Gerelateerd