VNG Realisatie zoekt leden toetsgroep en klankbordgroep verwerkersovereenkomst

In augustus is de eerste versie van de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de vaststelling van dit document de impasse doorbreekt in die gevallen waarin gemeenten met hun verwerkers niet tot een verwerkersovereenkomst zijn gekomen. Bij nieuwe verwerkingen wordt kostbare tijd en energie bespaard, omdat vooraf duidelijkheid is over de verwerkersovereenkomst.

In de komende maanden werken de IBD en het team Privacy van VNG Realisatie aan de verfijning van het document en hierop worden de beoordelingen ter advies voorgelegd aan een nog in te stellen toetsgroep. Deze toetsgroep bestaat idealiter uit CISO’s, FG’s en inkopers van gemeenten. Vertegenwoordigers van leveranciers kunnen zitting nemen in de klankbordgroep.

Een aantal gemeentelijke functionarissen heeft zich al aangemeld. Er is ruimte voor 9 leden en de toetsgroep als geheel bezit een brede kennis van opdrachtgeverschap en inkoop, de relatie met leveranciers, privacy en gegevensbescherming, informatiebeveiliging en incidentmanagement.

VNG Realisatie is daarom op zoek naar leden van de toetsgroep die, op basis van eigen expertise, adviezen van VNG Realisatie en adviezen van de klankbordgroep, besluiten over de verwerking van feedback op de verwerkersovereenkomst. In november komt de toetsgroep samen om de feedback op de verwerkersovereenkomst te bespreken. De leden worden hierover nader geïnformeerd.

Kandidaten kunnen zich voor aanmelden via privacy@vng.nl onder vermelding van Voorstel lid toetsgroep Standaard Verwerkersovereenkomst [naam eigen organisatie].