VNG / KING publiceert stappenplan AVG voor gemeenten

In voorbereiding op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft VNG / KING een stappenplan voor gemeenten opgesteld en gepubliceerd. Het stappenplan is onderdeel van het privacyondersteuningspakket voor gemeenten en sluit aan bij de handreikingen, factsheets en overige documenten op het thema privacy.

Het stappenplan voor gemeenten ziet er als volgt uit:

  1. Stel een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan
  2. Stel een privacybeleid op en draag het uit
  3. Stel een register van verwerkingen op (en hou het bij)
  4. Pas de werkprocessen aan
  5. Maak afspraken met derden

Het document bevat een omschrijving van de stappen, een uitleg over de volgorde en alle onderdelen zijn gelinkt aan de relevante ondersteuningsproducten van VNG / KING en de IBD.

U kunt het het document downloaden op de website van VNG / KING. Voor vragen over het stappenplan of de andere ondersteuningsproducten kunt u contact opnemen via privacy@kinggemeenten.nl.