VNG en KING publiceren handreiking privacyverklaring

Wanneer de gemeente via de gemeentelijke website privacygevoelige (persoons)gegevens verzamelt of opslaat, bijvoorbeeld via een online contactformulier, is een privacyverklaring wettelijk verplicht. Vanuit de privacywetgeving geldt namelijk de verplichting om klanten en bezoekers van de website duidelijk te informeren welke privacygevoelige gegevens verzameld worden en met welk doel dit gebeurt.

Handreiking voor de privacyverklaring

VNG en KING hebben voor gemeenten een handreiking opgesteld waarmee gemeenten aan de hand van een aantal overzichtelijke stappen hun eigen privacyverklaring kunnen opstellen. Door gebruik te maken van deze handreiking is de gemeentelijke privacyverklaring geheel in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacyrichtlijn.

U treft het document op de website van KING. Indien u naar aanleiding van dit document vragen heeft, of advies wilt over de Wbp, AVG of privacy in het algemeen dan kunt u uw vragen stellen via het e-mailadres: privacy@vng.nl