Nieuwe standaard verwerkersovereenkomst gemeenten gepubliceerd

De standaard verwerkersovereenkomst gemeenten versie 1.00 is gereed en gepubliceerd. De nieuwe standaardovereenkomst kwam tot stand in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers en met steun van de Taskforce Samen Organiseren.

Aanleiding en doel

Het is complex gebleken om op basis van reeds bestaande modellen tot afspraken te komen over de verwerking van persoonsgegevens. Na een inventarisatie en gesprekken met gemeenten en leveranciers bleek dat het wel degelijk mogelijk is om tot standaardafspraken te komen op de onderdelen die wettelijk verplicht zijn. De standaard verwerkersovereenkomst bevat deze onderdelen.
Het doel van het document is om het gemeenten en hun leveranciers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over de verwerking van persoonsgegevens. Dit product bevat de gemeentelijke standaard voor een verwerkersovereenkomst. Deze standaard wordt gebruikt als aanvulling op een hoofdovereenkomst nadere afspraken te maken over de omgang met persoonsgegevens.

Standaard

De standaard verwerkersovereenkomst gemeenten zal op initiatief van de Taskforce Samen Organiseren in september worden aangeboden aan het College van Dienstverlening om als standaard te worden vastgesteld. Gemeenten en leveranciers zijn in principe gehouden gebruik te maken van deze standaard. Als partijen dat niet doen, of wijzigingen in de standaard aanbrengen, moeten zij gemotiveerd vastleggen waarom zij de standaard niet gebruiken, dan wel daarvan afwijken.

Deel uw ervaringen

De overeenkomst mag tot die tijd alvast gebruikt worden tussen gemeenten en leveranciers. In deze periode zijn we benieuwd naar de ervaringen van zowel gemeenten als leveranciers met de standaardovereenkomst. Deze kunt u delen op de IBD-Community of mailen naar privacy@vng.nl.

Om het gebruik te stimuleren zal de nieuwe verwerkersovereenkomst worden toegelicht op de volgende leveranciersbijeenkomst en op de regionale bijeenkomsten voor IBD-contactpersonen en privacy-functionarissen dit najaar.

De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Vragen en opmerkingen van gemeenten helpen ons om de behoefte te bepalen. Goede ideeën kunt u sturen aan info@IBDgemeenten.nl.

Contact met de IBD

Gerelateerd