Visitatiecommissie Informatieveiligheid 180 dagen onderweg

De Visitatiecommissie Informatieveiligheid heeft haar jaarverslag ‘180 dagen onderweg‘ uitgebracht. Het jaarverslag geeft de uitkomsten van gesprekken van de commissie met gemeenten. De Visitatiecommissie doet verschillende adviezen aan het Rijk en de gemeenten.
De Visitatiecommissie roept gemeentebestuurders op om, indien dit nog niet is gebeurd, actief aan te sturen op verdere aansluiting bij de IBD. De VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid bespreekt op 7 juli de gespreksuitkomsten en adviezen van de Visitatiecommissie.

Meer informatie

Lees meer over de Visitatiecommissie Informatieveiligheid in het jaarverslag ‘180 dagen onderweg’. Voor meer informatie over verdere aansluiting bij de IBD leest u de factsheet ‘IBD dienstverlening op maat: Vervolgstappen in het aansluitproces’. Voor vragen kunt u contact opnemen met de IBD-Helpdesk via 070 373 8011 of via info@IBDgemeenten.nl.