Vernieuwde website iBewustzijn Overheid live

Het platform ibewustzijnoverheid.nl heeft een nieuwe website. Het platform iBewustzijn Overheid creëert bewustzijn bij medewerkers van overheden en ondersteunt hen bij het veilig en zorgvuldig omgaan met gegevens van henzelf en van anderen.

Veilig, Vaardig en Bewust

Het motto van de vernieuwde website is: Werk veilig en vaardig, Werk iBewust. Op de site vindt u informatie over actuele iBewustzijn onderwerpen en leer- en campagnemateriaal. Deze passen binnen de drie thema’s Veilig, Vaardig en Bewust. Door alle informatie te bundelen stimuleert het platform kennisuitwisseling tussen overheden. Onder het kopje nieuws worden nieuwsberichten, blogs en interviews geplaatst van en met direct betrokkenen bij het platform. Ook hierbij staat van en met elkaar leren centraal.

iBewustzijn Overheid

iBewustzijn Overheid is een ondersteuningsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is voortgekomen uit de Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID). Informatieveiligheid is geen makkelijk onderwerp. Toch weten veel overheidsorganisaties hiervoor concrete handvatten te ontwikkelen. Die handvatten en kennis over informatieveiligheid brengen we voor en op iBewustzijn Overheid bij elkaar. De materialen van iBewustzijn Overheid zijn gebaseerd op de materialen van iBewustzijn Rijk en Taskforce BID.