Update voorbeeld jaarrapportage FG voor college en gemeenteraad

De voorbeeld jaarrapportages voor de FG ten behoeve van de gemeenteraad en het college van B&W zijn aangepast. Nieuw in deze versie is het voorblad. De thema’s die daarin zijn opgenomen zijn afkomstig uit het AVG Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie.

Download hieronder de voorbeeld jaarrapportages: