Update: nieuwe bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) (sub)producten

In navolging van de in maart 2022 opgeleverde producten heeft de expertgroep BCM weer een aantal (sub)producten ontwikkeld die gemeenten helpen bij het implementeren van bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM). Hieronder een kort overzicht wat er is opgeleverd en welke producten er nog op stapel staan. 

Er is een zevental quick reference kaarten ontwikkeld. Deze kaarten bevatten de highlights van de eerder gepubliceerde scenariokaarten. Deze quick reference kaarten zijn een handvat en helpen een crisisteam tijdens de ‘warme fase’ snel de specifieke kenmerken van het type scenario te doorzien. Het gaat hierbij om de volgende quick reference kaarten: (1) Uitval gebouw, (2) Uitval door stroomstoring, (3) Uitval ICT, (4) Cybercrisis, (5) Uitval datacommunicatie (internet), (6) Uitval telefonie en (7) Uitval personeel. 

Tevens is er een stroom- / processchema BCM opgeleverd op basis van het Plan van Aanpak met daarin een voorzet met betrekking tot de relevante rollen en verantwoordelijkheden (RACI) en de te gebruiken producten om de verschillende stappen concreet in te vullen. Ook is er een generieke bedrijfsimpactanalyse (BIA) gepubliceerd. De BIA wordt gebruikt om de kritische bedrijfsprocessen vast te stellen. In het vervolg (planning Q4 2022) zal nog een crisisplan worden opgesteld.