Update handreiking ISMS, nu inclusief privacy

De handreiking Information Security Management System (ISMS) is bijgewerkt naar versie 2.3 en bevat nu ook het onderwerp privacy.

Een Information Security Management System (ISMS) is een procesgerichte benadering voor informatiebeveiliging waarin het risicobeheerproces centraal staat. Het ISMS is de motor van de informatiebeveiligingsactiviteiten en wordt onderhouden middels de plan-do-check-act cyclus. Het ISMS kan ook worden toegepast voor een procesgerichte benadering van privacy, zoals voor de uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voortvloeiende verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

U treft de handreiking op de productpagina.