Update handreiking Dataclassificaties

De IBD heeft een update uitgebracht van de handreiking Dataclassificaties. Versie 1.6 van de handreiking is in lijn gebracht met de diepgaande risicoanalyse en bijgewerkt met actuele wet- en regelgeving zoals de Meldplicht Datalekken.

Dataclassificaties in de BIG

De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) schrijft als maatregel voor dat informatie behoort te worden geclassificeerd. Door data te classificeren kunnen de noodzaak, prioriteiten en verwachte graad van bescherming worden bepaald.

Handreiking

Classificatie of rubricering van data geeft inzicht in de hoeveelheid maatregelen die genomen moet worden om deze data adequaat te beschermen. De handreiking Dataclassificaties biedt handvatten voor proces- en systeemverantwoordelijken om risicogestuurd te bepalen welke maatregelen van toepassing zijn.

Downloaden en meer informatie

De vernieuwde handreiking is beschikbaar op de website (via downloads) en op de IBD-community (bewerkbare versie). Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de helpdesk van de IBD via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.