Update Baselinetoets BIG en Handreiking Dataclassificatie

De Baselinetoets BIG is bijgewerkt naar versie 1.3.1. De nieuwe versie bevat enkele tekstuele verbeteringen op basis van opmerkingen van gemeenten. Het tabblad “privacy” van de baselinetoets helpt u te bepalen of een Data protection impact assessment (DPIA) noodzakelijk is. U moet vanaf 25 mei 2018 een DPIA uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico met zich meebrengt. U kunt nu alvast inschatten of u straks DPIA’s moet uitvoeren en hoe u dit dan gaat aanpakken.

Ook de handreiking dataclassificatie is bijgewerkt, de tabellen zijn aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de Baselinetoets.

Op de (besloten) IBD-community zijn de bewerkbare versies en de bijbehorende spreadsheet van deze producten te vinden.