Uitbreiding dienstverlening IBD

In de afgelopen periode heeft de IBD een Product- en Dienstverleningsonderzoek laten uitvoeren, waarbij zowel het huidige aanbod is geëvalueerd, alsook de wensen van gemeenten aangaande het IBD-aanbod zijn geïnventariseerd en geprioriteerd. Hieruit is gebleken dat gemeenten vooral behoefte hebben aan advies en ondersteuning bij het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Ook op bewustwordingsvlak is behoefte aan advies en ondersteuning. De IBD zet het komende jaar dan ook extra in op deze thema’s.

Ondersteuning BIG

Om te komen tot een ondersteuningsaanpak voor het implementeren van de BIG organiseert de IBD in de loop van het jaar een aantal workshops in samenwerking met een aantal gemeenten. Daarnaast komen er dit jaar ook nieuwe ‘hands on’ operationele BIG-producten met concrete werkinstructies over verschillende thema’s op informatiebeveiligingsvlak. Tot slot worden er verschillende IBD-bijeenkomsten georganiseerd die dieper ingaan op diverse stappen bij de implementatie van de BIG. Zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een GAP- of risicoanalyse of de aanpak bij het implementeren van de BIG zelf.

Bewustwording

Naast dienstverlening op het technische aspect gaat de IBD het komende jaar ook actief verder inzetten op bewustwording. Er worden handreikingen gedaan en concrete middelen ontwikkeld om medewerkers binnen gemeenten bewust te maken voor risico’s op informatiebeveiligingsvlak en de daarmee gepaard gaande risico’s. Informatiebeveiliging is immers zo sterk als de zwakste schakel. Ook medewerkers dienen zich hier uiteraard dagelijks bewust van te zijn en daar naar te handelen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen dit jaar op het vlak van informatiebeveiliging? Dan kunt u contact opnemen met de IBD via 070 373 8011 of een e-mail sturen naar info@IBDgemeenten.nl.