Toolkit ‘Behaviour by Design’ gepubliceerd

De handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging is voorzien van een bijbehorende toolkit ‘Behaviour by Design’. De expertgroep van gemeenten werkte samen met de IBD aan een set instrumenten in een toolkit die gemeenten helpt bij de ontwikkeling en uitvoering van een structureel bewustwordingsprogramma rond informatiebeveiliging.

De instrumenten zijn verzameld in de toolkit ‘Behaviour by Design’. Er is bewust gekozen om de instrumenten niet van een IBD-ontwerp te voorzien, zodat iedere gemeente de eigen huisstijl kan toepassen op de documenten.