Terugkoppeling PO intervisie

Tijdens de PO Intervisie van 7 oktober is een presentatie gegeven over het belang van het gebruik van beveiligd e-mailen. Daarnaast werd een levendige discussie gevoerd over de vraag wat de rol van de privacy officer is, of moet zijn, bij het afnemen van een DPIA. Is deze rol beperkt, of juist zeer leidend?

Als laatste is gesproken over de onduidelijkheden die er nog steeds leven rondom gegevensdeling bij de aanpak van ondermijning. Hoe ver mag men gaan? En zijn er al bestaande werkprocessen die gemeenten daarbij kunnen helpen? Beide onderwerpen krijgen in een toekomstig intervisiemoment nog een vervolg.

In de PO bijeenkomst van 4 november zijn ervaringen uitgewisseld over het uitvoeren van de audit Wet politiegegevens. Veel gemeenten zijn inmiddels met de audit aan de slag gegaan, maar lopen daarbij nog tegen onduidelijkheden aan. Vooral het op de juiste plek beleggen van de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de audit, vergt veel moeite. De praktijk leert dat het vooral Privacy Officers zijn die zich met de uitvoering van, of voorbereiding op, de audit bezighouden, terwijl de verantwoordelijkheid daarvoor toch echt ligt bij de afdeling waar de Wpg-werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ook het uitwisselen van persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden in het sociaal domein is besproken. Daarbij is aandacht uitgegaan naar de vraag of het aanstaande Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek (Wams) een oplossing gaat zijn. En wat te doen met informatieuitwisseling tot de inwerkingtreding van de wet? Tijdens de discussie zijn verschillende mogelijkheden besproken.

Bent u Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming bij een gemeente of een gemeentelijk samenwerkingsverband en wilt u bij een intervisie of een ander (be)spreekuur aanwezig zijn? Aanmelden kan via onderstaande link(s).

PO Intervisie

donderdag 6 januari 2022, 10:00 – 12:00 uur
donderdag 3 februari 2022, 10:00 – 12:00 uur

FG Intervisie

dinsdag 25 januari 2022, 10:00 – 12:00 uur
woensdag 16 februari 2022, 10:00 – 12:00 uur