Startsein ENSIA voor zelfevaluatie informatieveiligheid

Gemeenten kunnen in juli 2017 starten met de zelfevaluatie informatieveiligheid. Dan is de ENSIA verantwoordingstool voor het uitvoeren van de zelfevaluatie informatiebeveiliging beschikbaar op ENSIA.nl.

Met de invoering van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) krijgt het gemeentebestuur meer inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid aan de hand van de BIG, en kan het hierop beter sturen. Het gemeentebestuur legt zo verantwoording af over de informatieveiligheid aan de gemeenteraad. Departementen en toezichthouders maken voor dat deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn, gebruik van de informatie die in het gemeentelijke verantwoordingsproces naar voren komt.

Deze nieuwe verantwoordingssystematiek wordt dit jaar onder begeleiding van KING geïmplementeerd.

ENSIA is een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG.

Meer informatie